Persinformatie

Journalisten kunnen voor rechtenvrij beeldmateriaal of voor overige vragen contact opnemen
met onze persvoorlichters:

Marije van der Lee M.vanderLee@cpnb.nl 06 3062 7783
Isabel Willemsen i.willemsen@cpnb.nl 06 4461 1053

Vermeld in uw bericht uw naam en het medium waar u voor werkt.