Persinformatie

Journalisten kunnen voor rechtenvrij beeldmateriaal of voor overige vragen contact opnemen
met onze persvoorlichter:

Job Jan Altena, Stichting CPNB,
e-mail: mailto:jj.altena@cpnb.nl
telefoon: (020) 626 4971 | 06 41 881 938

Vermeld in uw bericht uw naam en het medium waar u voor werkt.