Kinderen konden online hun mening geven over Democratie

Victor ZwaanGeen categorie

Vanaf woensdag 16 november konden kinderen in heel Nederland zich online uitspreken over ‘democratie’. Via de zogenaamde Biblio-barometer Junior konden zij tot en met 30 november 2016 aangeven of zij het wel of niet eens zijn met een achttal stellingen rond democratie. Dit kon via junior.nederlandleest.nl. De uitslag van de stemming werd op woensdag 30 november bekendgemaakt tijdens het Junior slotdebat in Utrecht. De Biblio-barometer vormde een onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Leest’.

boekcovers_junior.inddNederland Leest Junior
De campagne ‘Nederland Leest’ – waarin iedereen gedurende de maand november in ruil voor zijn mening een gratis boek ontving bij de Bibliotheek – kende niet alleen een versie voor volwassenen, maar ook een variant voor kinderen van 10-14 jaar. Centraal in de Junior campagne stond het boek Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood. Bibliotheken bestelden 80.000 exemplaren om uit te delen op scholen in de groepen 7 en 8, en 1 en 2 van het VMBO. Ook de kinderen debatteerden de hele maand over ‘democratie’ en net als voor de volwassen was er voor hen een groot slotdebat op woensdag 30 november.

Biblio-barometer Junior
Onderdeel van Nederland Leest was de Biblio-barometer, waar men online kan aangeven of men het wel of niet eens is met een vijftal stellingen rond democratie. De Biblio-barometer was een groot succes: in de eerste twee weken van de campagne lieten al bijna 50.000 volwassenen hun stem horen. Vanaf 16 november hadden kinderen hun eigen Biblio-barometer. Via junior.nederlandleest.nl konden zij gedurende twee weken hun mening geven over onder meer stemrecht voor kinderen en vrijheid van meningsuiting.

Slotdebat Nederland Leest Junior
Waar er op woensdagavond 30 november door heel Nederland dertien slotdebatten voor volwassenen waren, kwamen kinderen van acht scholen die dag om 10.00 uur bij elkaar voor hun eigen slotdebat in de toekomstige Centrale Bibliotheek Neude in Utrecht. Lydia Rood las fragmenten voor uit het Nederland Leest Juniorboek Strijd om het Drakeneiland, naar aanleiding waarvan zij de kinderen stellingen voorlegde om over te discussiëren. Een jury wees rond 12.00 uur de beste debathelden aan, waarna de einduitslag van de Biblio-barometer Junior bekend werd gemaakt. Het slotdebat werd georganiseerd door de Bibliotheek Utrecht.

Nederland Leest Junior is een project van de Stichting CPNB i.s.m. Kunst van Lezen/de Bibliotheek op school (uitgevoerd door Stichting Lezen i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek).