Nederland Leest Junior 

Dit jaar staat het boek  Dwars door de storm (Leopold) van Martine Letterie en Karlijn Stoffels centraal tijdens Nederland Leest Junior. Met de hele klas dit boek lezen biedt een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over familie en de geschiedenis van je omgeving.

 De campagne Nederland Leest Junior 2020 duurt de hele maand november en richt zich op schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Dwars door de Storm

Groningen, 1953. Tjakkie heeft maar één droom: naar de hbs. Maar arbeiderskinderen leren niet door. Toch start ze op school met voorbereidingen voor de hbs. Haar ouders mogen er niets van weten.

De op Ambon geboren Jacob speelt het liefst gitaar. Rock-‘n-roll, juist de muziek waar zijn vader zo’n hekel aan heeft. Samen met zijn familie komt Jacob naar het woonoord in Finsterwolde, dat met zijn kaalheid in schril contrast staat met de prachtige schelpenstranden die hij zich herinnert van Ambon.

De werelden van Tjakkie en Jacob hadden niet meer kunnen verschillen. Toch delen ze iets heel belangrijks: een droom die lijnrecht tegen die van hun ouders ingaat.

Nederland Leest Junior boekenpakket en instructie

Scholen kunnen vanaf 20 april tot 20 mei het Nederland Leest Boekenpakket bestellen via Kinderboekengids.nl. Bibliotheken bestellen vanaf 6 mei via NBD Biblion.

Nederland Leest Junior is een van de campagnes waarmee de Bibliotheek op school werkt. Bespreek bij het opstellen van het activiteitenplan voor het komende schooljaar met de leescoördinator welke activiteiten tijdens Nederland Leest Junior uitgevoerd zullen worden.

Download het lesmateriaal 2020

De lessen voor Nederland Leest Junior zijn dit jaar ontwikkeld in samenwerking met Het Indisch Herinneringscentrum

 Leerdoelen
Nederland Leest Junior sluit aan op de kerndoelen en 21st century skills. Hieronder staan de belangrijkste raakvlakken met de kerndoelen uit het onderwijs.

Aansluiting bij de vakken: geschiedenis, Nederlands, aardrijkskunde en burgerschap.

Aansluiting bij de kerndoelen:
Nederlands: 1
Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving: 37 en 38

Vaardigheden:
sociale en culturele vaardigheden, communiceren, samenwerken, kritisch denken, probleem oplossen

 Sociale en culturele vaardigheden
De leerling verdiept zich op een respectvolle manier in culturen en verhalen die anders zijn dan de eigen, maar leert ook reflecteren op zijn of haar eigen afkomst en omgeving.

  • De leerling kan praten over en betekenis geven aan verschillende manieren van samenleven en werken.
  • De leerling verkent en benoemt allerlei culturele voorwerpen, activiteiten en gebruiken in het eigen land of in de wereld, vroeger en nu, en vergelijkt met de eigen kennis en ervaring en met elkaar.
  • De leerling kan zich verplaatsen in mensen uit een andere cultuur en zien welke kansen hier liggen voor de eigen cultuur.
  • De leerling heeft een open en positieve houding naar andere leerlingen.

Deze lessen zijn gemaakt door:

Met dank aan: