Tijdens Nederland Leest kunnen we vanuit huis in onze eigen geschiedenis duiken: de geschiedenis van onze voorouders, van ons dorp of onze buren. ‘Ga op zoek naar jouw verhaal en vertel elkaar erover.’

Duik in jouw geschiedenis via Delpher
Over bekende mensen wordt veel geschreven, over gewone mensen maar weinig. Toch staan kranten en tijdschriften boordevol nieuws over de gewone man! In bijvoorbeeld geboorte- of overlijdensberichten, passagierslijsten, recensies, advertenties en berichtgevingen over jubilea. Met Delpher duikt u in de kleine geschiedenis van familie, dorp of stad. Delpher stelt ruim 14 miljoen krantenpagina’s van 1618 tot 1995 gratis en vrij toegankelijk beschikbaar (www.delpher.nl).