Persinformatie

Journalisten kunnen voor rechtenvrij beeldmateriaal of voor overige vragen contact opnemen
met onze persvoorlichter:

Peter Rosendaal, Stichting CPNB,
e-mail: p.rosendaal@cpnb.nl
telefoon: (020) 626 4971 | 06 19 598 805

Vermeld in uw bericht uw naam en het medium waar u voor werkt.