De Bibliotheek meet: 67% van Nederland wil meer inspraak in politiek

Nederland spreekt zich in campagne Nederland Leest uit over democratie

In de campagne ‘Nederland Leest’ ontving iedereen gedurende de maand november in ruil voor zijn mening een gratis boek bij de Bibliotheek. Die meningen werden gepeild via een Biblio-barometer, waar men online kon aangeven het al dan niet eens te zijn met een vijftal stellingen rond het thema democratie. Ruim 60.000 personen lieten zich op deze manier horen. Twee-derde van de respondenten bleek het eens te zijn met de stelling ‘Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties’.

Er vonden in bijna alle provincies grote slotdebatten plaats over democratie.

Uitslag Biblio-barometer
Met de Biblio-barometer is gepeild hoe er in Nederland wordt gedacht over het thema van Nederland Leest, ‘Democratie’. Naast de door de meerderheid gewenste inspraak, leverden ook de antwoorden op de overige vier stellingen een verrassend beeld op: bijna een-derde van de respondenten (32%) vond dat burgers eerst een ‘kiesexamen’ moeten halen voor ze mogen stemmen, 41% was vóór de invoering van een stemplicht, 61% wilde graag een rechtstreeks gekozen burgemeester en slechts een minderheid (44%) vond dat je in Nederland alles moet kunnen zeggen wat je wilt.

Landelijke slotdebatten
De campagne Nederland Leest culmineerde woensdag 30 november in 13 grote slotdebatten over democratie, die gelijktijdig van 19.30-21.00 uur plaatsvonden in bibliotheken verspreid over heel Nederland. Samen vormden zij het officiële slot van Nederland Leest 2016. Aan de landelijke slotdebatten nam een keur aan politici en bekende Nederlanders deel, waaronder Özcan Akyol, Frits Bolkestein, Fresku, Bas Heijne, Dominique van der Heyde, Stine Jensen, Frénk van der Linden, Eric Smit en Petra Stienen.

De CPNB maakte op 30 november om 21:00 via www.nederlandleest.nl/slotdebat bekend hoe er in de verschillende provincies werd gedacht over de landelijke stelling ‘Nederland moet worden geregeerd op basis van opiniepeilingen’.

Nederland Leest Junior
Nederland Leest kende dit jaar niet alleen een versie voor volwassenen, maar ook een variant voor kinderen van 10-14 jaar. Centraal in de Junior campagne stond het boek Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood. Ook de kinderen debatteerden de hele maand over ‘democratie’ en net als voor de volwassen wass er voor hen een groot landelijk slotdebat: op woensdagochtend 30 november georganiseerd door de Bibliotheek Utrecht. De Junior versie kende zijn eigen Biblio-barometer. Bijna twee-derde van de kinderen zou graag een eigen politieke partij hebben die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen.